Home / Archive by category "Pacioli boekhoudingen"

Pacioli boekhoudingen

Algemene voorwaarden

1. Algemeen In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtgever: de partij die opdracht geeft. Opdrachtnemer: Pacioli Boekhoudingen B.V. te Zwolle  2. Toepasselijkheid Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudin­gen tussen opdrachtnemer en opdrachtgever, behoudens wijzigingen in deze voorwaar­den welke door beide partijen uitdrukkelijk en schriftel...
lees meer

Disclaimer

Pacioli Boekhoudingen B.V. besteedt de grootste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op haar website. Deze gegevens zijn uitsluitend bedoeld ter eerste oriëntatie, terwijl elk gebruik daarvan voor eigen risico van de gebruiker komt, en niet is toegestaan voor commerciële doeleinden. Alleen  voor adviezen en werkzaamheden die Pacioli Boekhoudingen B.V. in opdracht verstrekt...
lees meer
Top